Actualitatea consulatului

Acte de stare civila

Vă informăm că au fost alocate Coduri Numerice Personale - CNP - şi se pot prezenta la Consulat pentru RIDICAREA CERTIFICATELOR DE NASTERE, persoanele care au depus dosarele de înscriere a actelor de stare civilă până la data de 31 august 2018, inclusiv.
* Data depunerii cererii la consulat, conform bonurilor eliberate la ghișeu! 

 

 

 

 

ACTE DE STARE CIVILĂ

ATENȚIE! ÎNCEPÂND CU DATA DE 22.07.2016 ESTE NEVOIE DE PROGRAMARE ON-LINE PE PORTALUL WWW.ECONSULAT.RO . TUTORIALE PE PAGINA DE FACEBOOK A MISIUNII WWW.FACEBOOK.COM/CGCAHUL SAU LA ADRESA http://cahul.mae.ro/node/471 

Tutorial solicitare înscriere certificat de naștere de către cetățeni români peste 18 ani, născuți în Republica Moldova http://www.facebook.com/CGCahul/photos/?tab=album&album_id=1298628650182431 

Tutorial solicitare înscriere certificat de CĂSĂTORIE moldovenesc în registrele de stare civilă românești pentru căsătoriile încheiate în Republica Moldova http://www.facebook.com/CGCahul/photos/?tab=album&album_id=1298706873507942

 

Înscrierea CERTIFICATULUI DE NAŞTERE

Acte necesare:

  • certificat de naştere, original, o copie legalizată şi o copie simplă după copia legalizată;
  • certificat de căsătorie sau extras de căsătorie (în cazul persoanelor divorţate sau văduve), dacă este cazul, original şi 2 copii simple;
  • buletin de identitate şi fişa de însoţire, original şi 2 copii simple;
  • dovada cetăţeniei române, original şi 2 copii simple.
  • pașaport valabil. NU este obligatoriu, dar scurtează timpul de așteptare la ghișeu!
- cerere servicii consulare - se va completa si semna la ghiseul consular
- cerere aprobare înscriere - se va completa si semna la ghiseul consular

- declaraţie cu privirea la faptul că nu s-a mai solicitat înscrierea (transcrierea) - se va completa si semna la ghiseul consular

 

ATENȚIE! 

NU SE ACCEPTĂ DOCUMENTE PLASTIFIATE, RUPTE, LIPITE, ETC.!

 

MANDATARII CU PROCURĂ SPECIALĂ. La consulat se primesc cereri privind înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de stare civilă şi prin procură specială, autentificată la un notar public.

Dosarul va cuprinde:

procura, în original, și o copie simplă;

- buletinului de identitate al persoanei împuternicite2 copii simple;

pașaportul valabil. Nu este obligatoriu, dar scurtează timpul de prestare a serviciului consular!

declarația solicitantului, autentificată la notar, care să certifice faptul că nu a mai solicitat anterior înscrierea actului de stare civilă în registrele de stare civilă românești model descarcă aici;

 

Înscrierea CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

Cerere înscriere Certificat de Căsătorie - se va completa si semna la ghiseul consular

Declarație privind statutul civil - se va completa si semna la ghiseul consular

Cerere autentificare Regim Matrimonial  - se va completa si semna la ghiseul consular 

Declaraţie cu privirea la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea -  se va completa si semna la ghiseul consular

Declaraţie regim matrimonial -  este obligatorie pentru înscrierea (transcrierea) certificatului de căsătorie încheiată după data de 01.10.2011. Se va completa si semna la ghișeul consular de către ambii soți, prezența fiind obligatorie. În cazul în care prezența unuia dintre soți nu este posibilă declarațiille se pot autentifica la un notar din Republica Moldova sau la misiunille diplomatice ale României sau Republicii Moldova din străinătate. 

 

Documente necesare:
- certificatul de căsătorie moldovenesc, în original, o copie legalizată + o copie simplă după copia legalizată ;
- declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România (formularul se primeşte la consulatul general);
- original + 
2 copii simple ale buletinelor de identitate ale ambilor soţi;
- original + 
2 copii simple a dovezii de cetăţeniei române (pentru soţul/soţia cetăţean român)
- original + 
2 copii simple ale certificatelor de naştere ale ambilor soţi.  Cetăţeanul român trebuie să prezinte certificatul de naştere românesc, cu toate menţiunile înscrise  - divorţ/schimbare nume etc. (dacă este cazul).

ATENȚIE! 

NU SE ACCEPTĂ DOCUMENTE PLASTIFIATE, RUPTE, LIPITE, ETC.!

 
 

 

Programarile pentru transcrierea actelor de stare civila se pot realiza si prin e-mail la adresa www.econsulat.ro 

 

 

 

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…

5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova

01.07.2016

5650 de locuri subvenționate de statul român pentru școlarizarea tinerilor din Republica Moldova Ministerul Educației și…