Asistenţă şi servicii consulare

Servicii consulare

 

La cerere, se efectuează urmatoarele servicii consulare:

· autentificarea inscrisurilor (procuri, declaratii);

· legalizarea de copii de pe inscrisuri;

· certificarea unor fapte.

Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului.

Consulatul General al României la Cahul nu poate efectua operaţiuni notariale privind încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

 

 

ANUNŢ IMPORTANT!

 

ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE ACTE NOTARIALE

(declaraţii, procuri etc.)

 

La data de 12 august 2013 a intrat în vigoare Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Principalele modificări vizează procedura de autentificare a înscrisurilor, care se întocmesc la oficiul consular (declaraţii, procuri etc.), astfel:

  • înscrisul notarial se întocmeşte într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva oficiului consular, iar părţilor li se eliberează, la cerere, în numărul solicitat, duplicate de pe actul original; un exemplar al duplicatului va fi reţinut şi în arhiva oficiului consular,
  • actul original conţine semnăturile manuscrise ale părţilor şi a consulului pe încheierea de autentificare, iar pe duplicate, în locul semnăturilor se înscriu doar numele şi prenumele părţilor, prin tehnoredactare,
  • pe prima pagină a duplicatului se aplică menţiunea DUPLICAT, iar in finalul textului, după încheierea de autentificare, se introduce formula de duplicat, urmată de semnătura consulului şi ştampila oficiului consular.

Menţionăm că, din punct de vedere al efectelor juridice, originalul şi duplicatul nu diferă, având aceeaşi forţă probantă.

 

Taxele consulare pentru eliberarea unui act notarial la 01 februarie 2017 http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/2017.02.01_tarif_consular_2017.pdf .

 

CETĂŢENII STRĂINI, CARE SOLICITĂ ÎNTOCMIREA ACTELOR NOTARIALE LA CG CAHUL ŞI CARE CUNOSC LIMBA ROMÂNĂ, VOR SCRIE ÎN CEREREA DE SERVICII CONSULARE URMĂTORUL TEXT: NU SOLICIT PREZENŢA UNUI TRADUCĂTOR.

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…

5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova

01.07.2016

5650 de locuri subvenționate de statul român pentru școlarizarea tinerilor din Republica Moldova Ministerul Educației și…