Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 21/1991, pentru redobandirea cetăţeniei române, dosarele pot fi depuse la Consulatul General al României la Cahul.  

 

 

Redobândirea cetăţeniei române - DOAR PRIN PROGRAMARE PE PORTALUL WWW.ECONSULAT.RO 

 
Art. 11 din Legea nr. 21/1991
“(1) Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul III, la cerere, pot redobandi sau li se poate acorda cetatenia romană, cu posibilitatea pastrarii cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia în străinătate”.
 
 Acte necesare care compun dosarul de redobandire a cetăţeniei române sunt:
 
-Buletinul de identitate şi fisă de însoţire original şi copie legalizată;
-Pasaport + copie legalizata
-Cazier judiciar din Republica Moldova
-Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români;( Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere ! )
-Declaraţie personală, autentificată la notar sau oficiul consular din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
-Declaraţie personală autentificată la notar sau oficiul consular din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
-Declaraţie pe proprie răspundere,autentificată la notar sau oficiul consular, prin care solicită rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în Republica Moldova; Model completat.
-Acte de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;
-Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar, dacă este cazul;
-In cazul minorilor de peste 14 ani este necesar consimţământul minorilor pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;
 
-Toate actele se depun într-un dosar de carton cu şină.
-Cererile se depun personal ;
-Cererile se primesc numai daca sunt însoţite de toate documentele necesare şi nu există neconcordanţe între datele de stare civilă ;
 
Precizare cu privire la birourile teritoriale pentru cetăţenie
În cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, din subordinea Ministerului Justiţiei, funcţionează cinci birouri teritoriale în: Iaşi, Timişoara, Galaţi, Suceava şi Cluj Napoca.Cererile de redobândire a cetăţeniei române pot fi depuse şi la Autoritatea Naţională pentru Cetaţenie, precum şi la birourile teritoriale. Aici se pot depune dosare numai pentru redobândirea cetăţeniei române în baza art. 11 („foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţilor acestora până la gradul III”).
Pentru depunerea dosarului nu este necesar permis de şedere pe teritoriul României.
Adresele şi datele de contact ale centrelor teritoriale sunt următoarele:
· IAŞI - judeţul Iaşi, Iaşi, str. Anastasie Panu nr.60, parter (în sediul Prefecturii Iaşi)
· TIMIŞOARA - judeţul Timiş, Timişoara, str. Paris nr. 2A, etaj 1, camera 10; telefon: 0256 220 835  (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Timişoara); 
· GALAŢI - judeţul Galaţi, Galaţi, str. Portului nr. 20, parter; telefon 0236 306 173 , 0236 306 173     (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Galaţi);
· SUCEAVA - judeţul Suceava, Suceava, str. Universităţii nr. 28 A, parter; telefon: 0230 522 937 ,    0230 522 937    (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Suceava);
· CLUJ-NAPOCA – judeţul Cluj, Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, parter, cam. 2S.
· BUCUREŞTI - Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie-Date de contact: Adresă: Str. Smârdan nr.3, sector 3, Bucureşti, Cod poştal 030071, România (telefon: 004.021.201.93.55, email: cetatenie@just.ro, site: http://cetatenie.just.ro).
 

Începând cu data de 7 martie 2011, extrasele ce cuprind doar numele solicitanţilor şi numărul de dosar din Ordinele ANC sunt publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi pot fi consultate la adresa http://cetatenie.just.ro , secţiunea ORDINE ( http://cetatenie.just.ro/ ordine/articol-11/ )!

 
 

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CREDINŢĂ FAŢĂ DE ROMÂNIA - DOAR PRIN PORTALUL WWW.ECONSULAT.RO

Tutorial pentru Trimiterea cererii de juramant aici https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1290484987663464.1073741968.406131612765477&type=3 

 
(Art. 20 din Legea nr. 21/1991)
“(1) Cetăţenia română se acordă sau se redobândeşte la data depunerii jurământului de credinţă.
(2) În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România”
 
Depunerea jurământului de credinţă la Consulatul General al României la Cahul se efecetuează numai pe bază de programare preleabilă.  
 
La programare solicitanţii vor prezenta următoarele documente, atât în copie cât şi în original:
 
- buletinul de identitate şi fişa de însoţire (pentru cetăţenii din R.Moldova).
- certificatul de naştere al solicitantului;
- certificatul de căsătorie al solicitantului dacă este cazul. În situaţia în care soilcitantul a fost căsătorit de mai multe ori se vor prezenta şi extrasele de căsătorie şi certificatele de divorţ anterioare! Daca sotul sau sotia solicitantului sunt decedati se va prezenta EXTRASUL DE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE şi CERTIFICATUL DE DECES. 
-două fotografii color de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm, preluate din faţă, nu artistice, pe fundal alb, tipărite pe hârtie fotografică, DECUPATE fără contur!
-pentru minorii incluşi în ordinele ANC (la unul dintre părinţi), certificatul de naştere al minorului, precum şi certificatul de căsătorie al părinţilor sau sentinţa de divorţ, după caz.
 

NOTĂ: PRECIZĂM CĂ PERSOANELE CARE AU DOMICILIUL/REŞEDINŢA ÎN ALT STAT DECÂT REPUBLICA MOLDOVA, POT ÎNDEPLINI PROCEDURA DE DEPUNERE A JURĂMÂNTULUI DE CREDINŢĂ FAŢĂ DE ROMÂNIA LA MISIUNILE DIPLOMATICE/CONSULARE ALE ROMÂNIEI DIN STATUL UNDE AU DREPT DE ŞEDERE (PERMIS DE ŞEDERE)!

 

Depunerea tardivă a jurământului de credinţă faţă de România

 

Persoanele care depăşesc termenul legal de 6 luni pentru depunerea jurământului din motive neimputabile lor, vor solicita misiunilor diplomatice prelungirea acestui termen, doar dacă nu au trecut mai mult de 12 luni de la emiterea ordinului. In caz contrar vor solicita prelungirea termenului doar Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Acte necesare: 

- CERERE DE SERVICII CONSULARE PENTRU DEPUNEREA TARDIVĂ A JURĂMÂNTULUI DE CREDINŢĂ FAŢĂ DE ROMÂNIA - descărcaţi aici.

- documentele doveditoare care să ateste motivul întârzierii;

- buletinul de identitate şi fişa de însoţire (pentru cetăţenii din R.Moldova). 

- certificatul de naştere al solicitantului;

- certificatul de căsătorie al solicitantului dacă este cazul. În situaţia în care solicitantul a fost căsătorit de mai multe ori se vor prezenta şi extrasele de căsătorie şi certificatele de divorţ anterioare! Daca sotul sau sotia solicitantului sunt decedati se va prezenta EXTRASUL DE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE şi CERTIFICATUL DE DECES. 

-două fotografii color de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm, preluate din faţă, nu artistice, pe fundal alb, tipărite pe hârtie fotografică, DECUPATE fără contur!

-pentru minorii incluşi în ordinele ANC (la unul dintre părinţi), certificatul de naştere al minorului, precum şi certificatul de căsătorie al părinţilor sau sentinţa de divorţ, după caz

 
 

 

ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE CETĂŢENIE

NOTA: Eliberarea unui duplicat al certificatului de cetăţenie se face doar la misiunea diplomatică unde a fost depus jurământul. 

-Cererea de Eliberare a unui duplicat al Certificatului de Cetăţenie - descarcă aici;

-Certificatul de Cetăţenie român deteriorat sau dovada de la Poliţie, în cazul pierderii/furtului, după caz,

- buletinul de identitate şi fişa de însoţire (pentru cetăţenii din R.Moldova). 

- certificatul de naştere al solicitantului;

- certificatul de căsătorie al solicitantului dacă este cazul. În situaţia în care solicitantul a fost căsătorit de mai multe ori se vor prezenta şi extrasele de căsătorie şi certificatele de divorţ anterioare! Daca sotul sau sotia solicitantului sunt decedati se va prezenta EXTRASUL DE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE şi CERTIFICATUL DE DECES. 

-două fotografii color de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm, preluate din faţă, nu artistice, pe fundal alb, tipărite pe hârtie fotografică, DECUPATE fără contur!

-pentru minorii incluşi în ordinele ANC (la unul dintre părinţi), certificatul de naştere al minorului, precum şi certificatul de căsătorie al părinţilor sau sentinţa de divorţ, după caz

 

 

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…

5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova

01.07.2016

5650 de locuri subvenționate de statul român pentru școlarizarea tinerilor din Republica Moldova Ministerul Educației și…