Cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

 
 

 

(Art. 27 din Legea nr. 21/1991 )
“Pentru motive temeinice se poate aproba renuntarea la cetatenia romana persoanei care a implinit varsta de 18 ani si care:
a) nu este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala;
b) nu este urmarita pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea lor;
c) a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie
 
Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetãţenia românã.
-Paşaport  în copie legalizată sau « conform cu originalul » cu semnătura în clar a consulului (diplomatului) care primeşte cererea şi ştampila rotundă - dacă cererea se depune personal;
- In cazul in care se depune de altă persoană :
-PROCURĂ specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea
-Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
-Cazier judiciar  din România ( valabil 6 luni de la data emiterii )
-Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România;
-Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România
-Declaraţie pe propria răspundere personală, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;
-Copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;
-Promisiunea acordării cetăţeniei de către statul de domiciliu - traducere în limba română, legalizată) şi copie legalizată de pe original, cu apostilă, (sau duplicat) sau
-Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere în limba română, legalizată, precum şi copia legalizată de pe original sau copie legalizată de pe paşaportul străin în cazul obţinerii altei cetăţenii.
 
 Situaţia copiilor minori:
 
Copiii minori încredinţaţi prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenia română, pierd cetăţenia română pe aceeaşi dată cu părintele căruia i-a fost încredinţat şi la care locuieşte, cu condiţia obţinerii acordului celuilalt părinte cetăţean român. 
Pentru această situaţie, la dosar se vor depune:
- copie legalizată după hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului;
- acordul în formă autentică a celuilalt părinte, cetăţean român.
În cazul în care ambii părinţi renunţă la cetăţenia română, iar copilul minor se află cu aceştia în străinătate şi părăseşte ţara împreună cu părinţii săi, pentru pierderea cetăţeniei de către minor o dată cu părinţii, se vor depune următoarele acte:
- asigurarea că vor dobândi o altă cetăţenie în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu;
- declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate.
- certificatele de naştere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinţilor, dacă este cazul, transcrise.
- pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat dat în faţa notarului sau a consulului în prezenţa unui părinte.
 
-Toate actele se depun într-un dosar cu şină;
-Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate;
-În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.
-TAXĂ CONSULARĂ - 605 euro
-TOATE TAXELE SE PLĂTESC ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII;
-Pentru minori nu se percep taxe.

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…

5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova

01.07.2016

5650 de locuri subvenționate de statul român pentru școlarizarea tinerilor din Republica Moldova Ministerul Educației și…