Asistenţă şi servicii consulare

Documente de călătorie

 

Tutorial programare prin www.econsulat.ro pentru pasaport cetateni romani majori cu domiciliul in Republica Moldova:

https://www.facebook.com/CGCahul/photos/?tab=album&album_id=1297681326943830 

 

 INFORMAŢII GENERALE

 

 

Documente de călătorie şi de identitate
CADRUL JURIDIC 
·                                 Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate cu modificările şi completările ulterioare;
·                                 H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005;
·                                 Legea 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.
 - Personal, în ţară, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiiilor Prefectului de pe raza judeţului de domiciliu.
 - Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României în Republica Moldova sau la Consulatele generale ale Românei de la Bălţi şi Cahul, în funcţie de circumscripţia consulară repartizată fiecărei misiuni diplomatice sau oficiu consular dacă nu doriţi să vă deplasaţi în România.
 Depunerea cererii pentru obţinerea unui paşaport românesc se face direct la sediul Consulatului General al României la Cahul. Dosarul trebuie să cuprindă o dovadă a cetăţeniei române, un document de identitate valabil românesc sau moldovenesc, precum şi certificatele de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul) eliberate de autorităţile române, în original si fotocopie.
· Secţia consulară a Ambasadei României în Republica Moldova este competentă pentru preluarea cererilor, datelor şi documentelor justificative ale solicitanţilor pe care le transmite automat în România în sistem electronic securizat.
· Prezenţa personală a solicitanţilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie întrucat este necesară preluarea datelor biometrice – fotografierea  şi preluarea amprentelor digitale ale viitorilor titulari de paşapoarte, conform normelor legale în vigoare.
· RECOMANDĂRI:
· Pentru asigurarea unei bune calitati a fotografiei, va rugam sa evitati imbracamintea de culoare deschisa.
· După depunerea cererii, paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.
· ATENTIE! Deoarece sistemul nu permite preluarea solicitarilor de emitere a paspoartelor electronice pentru persoane carora nu le-a fost atribuit codul numeric personal (CNP), acesta trebuie obtinut din timp si inscris in certificatul de nastere.
·                                 Paşapoartele electronice NU se eliberează în regim de urgenţă. Pasapoartele electronice se confectionează în România şi se trimit ulterior Consulatului General al României la Cahul.
·                                 Eliberarea are loc la sediul oficiului consular. Este necesară semnătura titularului sau a unei persoane împuternicite de titular prin procură autentificată notarial, prezentând chitanţa, cartea sau buletinul  de identitate şi paşaportul anterior (unde este cazul),
 
· România, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus în circulaţie paşapoarte electronice care conţin datele biometrice ale titularului (amprente digitale şi fotografia) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre.
· Minorilor cu vârsta de până la şase ani nu li se preiau impresiuni digitale.
·                                 Paşapoartele româneşti îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.
·                                 Paşapoartele româneşti nu se pot prelungi, fiind necesar solicitarea unuia nou.
·                                 Reglementările legale în vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor româneşti prin mandatar cu procură specială sau prin poştă, ci numai PERSONAL.
·                                 Fiecare minor care circulă în străinătate trebuie să aibă propriul document de călătorie (paşaport sau carte de identitate) – nu mai poate fi inclus în paşaportul românesc al părinţilor.
·                                 Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.


Persoanele care nu pot face dovada cetăţeniei române 
·                                 În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cetăţeanului român care are domiciliul în străinătate şi solicită autorităţilor competente române eliberarea documentelor de identitate, de călătorie sau de stare civilă, dar nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează documentele respective, în condiţiile legii, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea acestor autorităţi, faptul că solicitantul este cetăţean român.
Procedura este descrisă în Secţiunea: Cetăţenia română - Clarificarea cetaţeniei române
 
 
· Domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinţa statornică sau principală. (Articolul 13 – Decretul 31/ 1954)
·                                 Cetatenii romani au dreptul sa-si stabileasca sau sa-si schimbe, in mod liber, domiciliul ori resedinta.
·                                 Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat UN SINGUR DOMICILIU. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele (articolul 25 alineatele 2 si 3 - OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare).
·                                 Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată
·                                 În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinãtate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă (certificatul de naştere românesc), potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare.

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…

5650 de locuri subvenționate de statul român alocate Republicii Moldova

01.07.2016

5650 de locuri subvenționate de statul român pentru școlarizarea tinerilor din Republica Moldova Ministerul Educației și…