Acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

 

 

Procura pentru cartea de identitate

Se poate întocmi când solicitantul are cartea de identitate expirată, când nu mai este în posesia ei sau când şi-a schimbat numele/prenumele.

Actele necesare pentru obţinerea procurii speciale pentru Cartea de Identitate:

- cererea pentru servicii consulare;
- cerere pentru eliberarea cărţii de identitate;
- formularul de procură specială pentru eliberare cărţii de identitate completat;
- paşaportul românesc valabil, în cazul cărţii de identitate expirate;
- sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original, în cazul schimbării numelui după divorţ, intervenit după eliberarea ultimei cărţi de identitate;
- certificatul românesc de căsătorie în original, în cazul schimbării numelui, după căsătorie;
- decizia emisă de autorităţile române, în original, în cazul schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă;
- patru fotografii color care trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii ca la procura pentru permisul de conducere.
Procura poate fi autentificată în baza cărţii de identitate în curs de valabilitate, însoţită de documentele menţionate anterior.
 

Menţiune: când cetăţeanul român nu mai este în posesia niciunui document de identitate valabil (carte de identitate sau paşaport) pentru a veni în sprijinul acestuia, i se poate elibera un titlu de călătorie în baza căruia se va autentifica ulterior procura.

Pot solicita carte de identitate, numai cetăţenii care au domiciliul in România si care se afla temporar pe teritoriul Republicii Moldova

 

Procură pentru pensie

Pentru valorificarea drepturilor de pensie cuvenite in Romania, cetatenii romani, cat si persoanele de origine romana, care au cetatenie straina sau statutul de apatrid pot efectua la oficiului consular o procură specială.

Cetăţenii romani care se află în Republica Moldova in mod temporar sau permanent şi care beneficiază, conform legii, de drepturi de pensie pentru vechime în muncă sau pentru caz de boală, invaliditate, sau pensie de urmaş, pot mandata o persoană domiciliată în România să încaseze, în numele lor, sumele de bani cuvenite.

Pentru aceasta, persoanele interesate vor completa o procura speciala si o vor transmite in România persoanei împuternicite, care o va prezenta Casei de Pensii teritoriale din subordinea Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale.

Procurile pentru ridicarea pensiei au o valabilitate de 18 luni de la data autentificării şi sunt scutite de taxe consulare.

 

Procură pentru permisul de conducere

 Se poate întocmi în condiţiile în care solicitantul nu se poate prezenta în România şi este în posesia unui permis care va expira sau când permisul este pierdut sau furat dar încă în perioada de valabilitate.

Actele necesare pentru obţinerea procurii speciale pentru reînnoirea permisului de conducere:
· cererea pentru servicii consulare;
· fişa deţinătorului permisului de conducere;
· buletinul de identitate al solicitantului (original şi copie simplă);
· paşaport românesc sau dovada cetăţeniei române (original si copie simplă);
· declaraţie autentificată din care rezultă că solicitantul nu mai deţine un alt permis de conducere.
Totodată, solicitantul trebuie să mai prezinte patru fotografii personale cu următoarele caracteristici:
· să fie color şi să aibă mărimea 3,5 x 4,5 cm;
· fotografia să respecte fizionomia actuală a titularului;
· poza să fie încadrată simetric pe orizontală, pe un fundal alb, clar, neutru şi de o singură culoare;
· între creştet şi marginea de sus să fie un spaţiu liber de 2-4 mm;
· persoana să aibă faţa îndreptată către aparatul foto, astfel încât să se vadă ambele urechi (când nu sunt acoperite de păr);
· titularul nu trebuie să aibă capul acoperit (excepţie: fotografi a poate fi realizată cu capul acoperit pe motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină;
· în cazul celor care poartă ochelari, se va avea în vedere ca ramele acestora să nu acopere ochii, să nu existe reflexia luminii pe lentile în dreptul ochilor şi să nu se folosească ochelari cu lentile închise la culoare care să acopere ochii;
· fotografiile trebuie să aibă în partea de jos o margine albă de 7 mm.
 
 
Permisele de conducere expirate se pot reînnoi direct, de către solicitant, în România, la poliţia rutieră din raza de domiciliu unde se prezintă şi certificat medical care atestă starea de sănătate. Detalii găsiţi pe site-ul www.politiarutiera.ro
Pot solicita permis de conducere numai cetăţenii români care au domiciliul in România si care se afla temporar pe teritoriul Republicii Moldova. 
 

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

TUTORIALE ECONSULAT.RO ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE

01.03.2017

TUTORIALE ECONSULAT.RO ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE La Consulatul General al României la Cahul, pentru toate serviciile consulare…

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…