Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în Republica Moldova

 Pe pagina a doua a paşaportului se menţionează la rubrica domiciliu: Republica Moldova

PROGRAMAREA SE SOLICITĂ PE WWW.ECONSULAT.RO  - 

TUTORIAL SOLICITARE PASAPORT MINORI SUB 14 ANI CU DOMICILIUL IN R. MOLDOVA

 https://www.facebook.com/CGCahul/photos/?tab=album&album_id=1312801318765164

 

I. Paşaport electronic simplu pentru cetăţenii români minori - în vârstă de peste 14 ani - cu domiciliul în România

Programarea se solicită prin www.econsulat.ro . - DE CĂTRE COPILUL MINOR PESTE 14 ANI.

- dovada domiciliului din Republica Moldova al părinților (și al minorului dacă are un document separat de cel al părinților): buletin de identitate sau orice alt document care atesta stabilirea domiciliului in Republica Moldova, eliberat de autoritatile competente, IN ORIGINAL

certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,

In cazul certificatelor eliberate de autoritatile moldovenesti este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Consulatul General al României la Cahul (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

· paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.

· în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie moldovenesti;

· pierderea pasaportului se declară de către titular la sediul Consulatului General;

· în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

· certificatul de căsătorie românesc al parintilor, ÎN ORIGINAL şi copie, (dacă este cazul),

In cazul celor eliberate de autoritatile moldovenesti este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Consulatul General al României la Cahul (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

· sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, IN ORIGINAL şi copie (in cazul parintilor divorţaţi), din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredinţat copilul,

· certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL şi copie,

· paşapoartele românești ale părinţilor  valabile, IN ORIGINAL şi copie,

· declaraţia de acord a părinţilor pentru eliberarea paşaportului;

În cazul în care unul dintre părinţi deţine paşaport CRDS, iar celălalt nu, părintele care are domiciliul în România va trebui să dea o declaraţie de acord cu privire la stabilirea domiciliului în străinătate.

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal,

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

· taxa consulara este de 59 euro si se achita numai la Mobias Banca sucursala Cahul, dupa verificarea dosarului si eliberarea bonului de plata.

Atentie!  Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie

 

 

 

Condiţii de ieşire din România pentru cetăţenii români minori

 

În baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, minorii români pot calatori în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară unui cetăţean român minor - doar dacă este însoţit de o persoană fizică majoră - în urmatoarele cazuri:

  • este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte însoţit de ambii părinţi;
  • este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei, statul (statele) de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia ori face dovada decesului celuilalt părinte;
  • este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
  • este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoțitoare prezintă extrasul de cazier judiciar şi o declaraţie a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat minorul (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.
  • Politia de Frontiera Romana permite iesirea din Romania a minorilor, fara prezentarea declaratiei, in urmatoarele situatii:
  1. in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul Romaniei si fara de care viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care urmeaza sa se acorde tratamentul medical respectiv, chiar daca nu exista acordul ambilor parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal;
  2. in cazul in care insotitorul face dovada ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzatoare, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, chiar daca exista acordul doar al unuia dintre parinti.
  • In situatia in care politistii de frontiera constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 248/2005 pentru ca minorul sa iasa din Romania, vor intrerupe calatoria acestuia.
  • Daca minorul nu este insotit de cel putin unul dintre parinti si nu sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus, Poliţia de Frontieră informează imediat părinţii/părintele/tutorele legal cu privire la situaţia minorului.
  • In cazul in care nu este posibila informarea parintilor, politistii de frontiera anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, care initiaza procedura aplicabila minorilor netutelaţi, potrivit legii.

 

Modificări legislative privind călătoria în străinătate a cetățenilor români minori

 

Începând cu data de 06.10.2016, Poliția de Frontieră Română pune în aplicare noile reglementări privind condițiile de ieșire din România ale cetățenilor români minori, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 169 din 30.09.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Astfel, din punct de vedere al atribuțiilor Poliției de Frontieră, principala modificare este introducerea, la art. 30 din lege, a alineatului (61) care prevede că în cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România. Dovada domiciliului sau a reședinței în străintate se face cu documente oficiale care atesta acest fapt.

Legea 248/2005, în forma inițială, nu prevedea posibilitatea ca minorul cu domiciliul/reședința în străinătate să părăsească România în lipsa acordului  părintelui/părinților/reprezentantului legal.

În situația în care minorul respectiv călătorește în altă țară decât în cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, actul normativ menține în continuarea necesitatea ca părintele/părinții/reprezentantul legal să își dea acordul cu privire la călătoria minorului. Respectivul acord este materializat într-o declarație care are forma și conținutul stabilite de lege.

A doua modificare majoră pe care o vizează actul normativ este faptul că valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi maximum 3 ani.

Potrivit formei inițiale, era obligatorie o declarație autentificată pentru fiecare ieșire din România a minorilor, care trebuia să cuprindă statul sau statele de destinație, data plecării și data sosirii din călătorie.

De asemenea, se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, însoțit de o altă persoană.

Totodată, reamintim că rămân în vigoare celelalte condiții prevazute de Legea 248/2005 privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, în sensul că aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil - paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani)/carte de identitate electronica - numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. De asemenea, reamintim că însoțitorii minorilor, alții decât părinții, trebuie să prezinte la controlul de frontieră și extrasul de cazier judiciar.

Preluare: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-modificari-legislative-privind-calatoria-in-strainatate-a-cetatenilor-romani-minori-7797.html 

În prim plan

Prevalidare in ECONSULAT si Reprogramari

03.05.2017

ANUNT IMPORTANT! Stimati solicitanti de servicii consulare, vă comunicăm faptul că în continuare se fac eforturi pentru …

TUTORIALE ECONSULAT.RO ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE

01.03.2017

TUTORIALE ECONSULAT.RO ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE La Consulatul General al României la Cahul, pentru toate serviciile consulare…

Viza de lungă ședere pentru studii în România!

04.08.2016

Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA - 27 iulie 2016 Atrag…

Alegeri Parlamentare in Romania

06.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania 06.07.2016 Dacă ai prieteni sau membri ai familiei…